privacy verklaring

ZWAM vindt de bescherming van de privacy en de bescherming van je persoonsgegevens erg belangrijk. Met deze privacyverklaring willen we je uitleggen hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee we je kunnen herkennen, rechtstreeks of onrechtstreeks. Dit kan je naam zijn, maar ook een combinatie van adresgegevens, mailadres of telefoonnummer. Sommige gegevens zijn gevoelige gegevens zoals je rijksregisternummer, maar die vragen we alleen als het echt nodig is. Persoonsgegevens zijn dus alle gegevens die we op de een of andere manier aan jou kunnen koppelen.

Wat is die GDPR?

De 'GDPR' is de Europese privacywet.

Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe Europese privacywet. De media gebruiken vaak de Engelstalige benaming: GDPR of voluit General Data Protection Regulation. In het Nederlands is dat AVG of Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet gaat over de ‘verwerking’ van persoonsgegevens. De term ‘verwerking’ is een erg breed begrip: alles wat we met je persoonsgegevens doen, zijn ‘verwerkingen’: ze opslaan, raadplegen, doorsturen, ordenen, verspreiden, bijwerken, enzovoort.

Wie heeft er allemaal toegang tot jouw persoonsgegevens?

Daarnaast zijn wij van ZWAM ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dat wil zeggen dat wij bepalen welke gegevens we verzamelen en waarvoor. Enkel de bevoegde bestuursleden hebben er toegang toe.

Ook zullen we je persoonsgegevens nooit zomaar doorsturen of bekendmaken aan anderen. We doen dat enkel als je ons op voorhand daarvoor toestemming verleent of als er een wet is die ons daartoe verplicht.

Hoe geef ik mijn opmerkingen door?

Heb je een opmerking, dan kan je deze steeds doorgeven via ons contactformulier op deze website.

Praktisch : wat betekent dit nu?

Bij evenementen vragen wij de minimum noodzakelijke gegevens: Een e-mail adres om tickets en prakische informatie over het evenement te kunnen doorsturen en een telefoonnummer om je te kunnen bereiken in geval van last minute afgelastingen van het evenement of in geval van veiligheidsaangelegenheden zoals evacuaties.

Wij geven sowieso nooit deze gegevens door aan andere organisaties. Als we dit toch zouden doen dan zullen wij zeker uw toestemming vragen.

De gegevens worden slechts op 1 plaats bewaard met 1 back up en zijn enkel toegankelijk voor de bevoegde personen.

Indien u bij ons hebt deelgenomen aan een evenement dan mogen wij u via e-mail terug op de hoogte van toekomstige gelijkaardig evenementen. U kan zich hiervoor uitschrijven via ons contactformulier.

Op de evenementen mogen wij foto's nemen voor mogelijke publicatie die de sfeer weergeven en waarop aanwezigen niet-gericht kunnen op staan. Als we gerichte foto's nemen die we voor mogelijke publicatie zullen gebruiken doen we dit zeer expliciet zodat de aanwezigen steeds de gelegenheid hebben te weigeren. In geval van twijfel zullen we zelf de gefotografeerden contacteren indien we de foto's gaan publiceren. De aanwezigen hebben steeds de mogelijkheid om aan te geven dat de foto niet mag gepubliceerd worden of moet verwijderd worden via ons contactformulier.

terug